Contents Menu

Tepelné hospodárstvo

Spoločnosť prevzala tepelné hospodárstvo mesta Bytča v roku 1994. V tom čase sa však už väčšina technológie vrátane rozvodov nachádzala na konci svojej životnosti. Modernizácia celého systému bola preto nevyhnutná. Ako prvé bolo nutné vymeniť rozvody na najväčšom okruhu – Sídlisko a zmeniť systém výroby teplej úžitkovej vody z centralizovaného na decentralizovaný, priamo v objekte jej spotreby. To bolo zabezpečené inštaláciou odovzdávacích staníc tepla (OST) v každom objekte. Ďalej sa postupne modernizovali zariadenia na výrobu tepla v jednotlivých kotolniach ako aj rozvody na menšom okruhu – Centrum.
Počas viac ako 20 rokov pôsobenia firmy v tepelnom hospodárstve sa podarilo v Bytči vybudovať moderné, bezobslužné tepelné hospodárstvo, s vysoko efektívnou výrobou a distribúciou tepla, všetko počítačovo riadené s dispečerským dozorom a s možnosťou nastavenia parametrov vykurovania a teplej úžitkovej vody na mieru jednotlivým bytovým objektom.

V súčasnosti firma prevádzkuje jeden veľký okruh centrálneho zásobovania teplom (CZT) – Sídlisko. Dva stredné okruhy CZT – Centrum a Úvažie a tri malé, lokálne kotolne – Kollárova 632, Hlinická 405 a Hlinická 406. Všetky tieto okruhy boli postupom času modernizované a v súčasnosti dosahujú vysokú efektivitu výroby a distribúcie tepla. Všetky zdroje tepla používajú na výrobu tepla zemný plyn.

Do budúcnosti sa uvažuje s prepojením tepelných okruhov Sídlisko a Centrum a tým aj lepším využitím zdrojov v podobe zvýšenia efektívnosti výroby najväčšej kotolne. Kotolňa Centrum bude
slúžiť ako studená záloha.

 

Tepelný okruh Sídlisko

Sídlsiko je najväčším tepelným okruhom v Bytči, čo do inštalovaného výkonu tak aj do dĺžky rozvodov. Výroba tepla je zabezpečená tromi trojťahovými kotlami Viessmann Vitoplex 200 s horákmi Weishaupt, dva z nich s výkonom 1950kW a jeden s výkonom 1600kW. Jeden kotol je vybavený aj výmenníkom tepla spalín, čo umožňuje zvýšenie hospodárností až o 12%.

Technické parametre:
Dĺžka rozvodov : 3 400 m
Inštalovaný výkon: 5 500 kW
Kotol: 3 x Viessmann Vitoplex 200

Vitoplex 200 je pravý trojťahový kotol s nízkym zaťažením spaľovacieho priestoru a tým aj so spaľovaním s nižšou úrovňou škodlivín s veľmi nízkymi emisiami oxidu dusíka.)
Vo výmenníku tepla spalín/voda dochádza k ochladeniu spalín tak, že para skondenzuje. Získané kondenzačné teplo a nízke teploty spalín zaisťujú jasné zvyšovanie stupňa využitia.

 

Tepelný okruh Centrum

Je druhým najväčším okruhom v Bytči. Keďže je do blízkej budúcnosti naplánované prepojenie tepelných okruhov Sídlisko a centrum, investície do tejto kotolne neboli také výrazné. Je vybavená tromi kotlami zn. ČKD KDVE 100, každý z nich s výkonom 1 040 kW.

Technické parametre:
Dĺžka rozvodov : 1260 m
Inštalovaný výkon: 3 120 kW
Kotol: 3 x ČKD KDVE 100

 

Tepelný okruh Úvažie

Je najmenším a zároveň aj najmladším tepelným okruhom v Bytči. V minulosti sa počítalo s rozsiahlou výstavbou v tejto časti Bytče a tomu bolo prispôsobené aj dimenzovanie kotolne. Po zmene režimu však k ďalšej výstavbe nedošlo v takom rozsahu ako bolo plánované a väčšina potenciálu kotolne zostala nevyužitá. V súčasnosti je kotolňa vybavená dvoma kotlami značky ČKD KDVE 100, každý s výkonom 1 040 kW a jedným moderným značky Buderus Ecostream Logano GE 515 s výkonom 455 kW.

Technické parametre:
Dĺžka rozvodov : 534 m
Inštalovaný výkon: 2 535 kW
Kotol: 2 x ČKD KDVE 100, 1 x Buderus Ecostream logano GE 515

 

Kotolňa Kollárova 632

Je blokovou kotolňou. Vybavená je troma kotlami značky Wiessmann Vitodens 200 o výkone 180 kW.

Technické parametre:
Inštalovaný výkon: 180 kW
Kotol: 3 x Wiessmann Vitodens 200 -W

 

Kotolňa Hlinická 405

Bloková kotolňa

Technické parametre:
Inštalovaný výkon: 142 kW
Kotol: 1 x Viessmann Vitocrossal 300, 2 xLeiber KN 30

 

Kotolňa Hlinická 406

Bloková kotolňa

Technické parametre:
Inštalovaný výkon: 194 kW
Kotol: 1 x Viessmann Vitocrossal 300, 2 xLeiber KN 30

 

Odovzdávacie stanice tepla (OST)

Odovzdávacia stanica tepla (OST) je moderné zariadenie novej generácie. Zabezpečuje dlhodobo kvalitnú dodávku tepla pre ústredné kúrenie (ÚK) a teplú úžitkovú vodu (TÚV) v objekte, v ktorom je inštalovaná. OST umožňuje spoľahlivú ekvitermickú reguláciu a presné meranie spotreby tepla. Prináša však aj ďalšie výhody:

  • zariadenie vybudované na mieru domu
  • nezávislosť - v rámci každého bytového domu si môžu odberatelia určiť vlastný režim vykurovania a dodávky TÚV, t.j. požadovaný čas a teplotu.
  • zmena parametrov ÚK a TÚV na požiadanie odberateľov tepla a skvalitnenie dodávok TÚV v každom mieste odberu - TÚV sa pripravuje priamo v bytovom dome, čím sú odstránené tepelné straty v rozvodoch TÚV medzi zdrojom tepla a obytným domom.
  • zefektívnenie prevádzky - straty vo vonkajších rozvodoch tepla sú znížené na minimum.
  • spoľahlivosť - prípadné poruchy v jednom bytovom dome neovplyvnia dodávku tepla v iných bytových domoch.
  • bezobslužná prevádzka- riadenie OST je riešené vlastnou riadiacou jednotkou, autonómne, s napojením na centrálny dispečing

V súčasnom období je inštalovaných 50 odovzdávacích staníc tepla (OST) na vstupoch do jednotlivých bytoviek. Vlastníkom týchto bytoviek firma platí za prenájom nebytových priestorov a za spotrebovanú elektrickú energiu.

 

Fotogaléria

SídliskoSídliskoSídliskoSídliskoSídliskoCentrumCentrumHlinická 405Hlinická 405Hlinická 405Hlinická 405Hlinická 406Hlinická 406Hlinická 406Hlinická 406KollárovaKollárovaOSTOSTOST


Aktuálne informácie

Manuál pre domácnosti pri ochorení COVID-19 variant omikron »»

Kontaktujte nás

Sídlo spoločnosti

TEZAR, s.r.o.

Thurzova 968/17

014 01 Bytča


Telefón: 041 / 552 31 31

E-mail: spravabytov@tezarbytca.sk

E-mail: teplo@tezarbytca.sk