Contents Menu

O spoločnosti

Spoločnosť TEZAR, s.r.o. vznikla 28.9.1994. Na základe nájomnej zmluvy prevzala celý majetok príspevkovej organizácie TZaR (tepelné zariadenia a rozvody) vrátane bytového fondu a tepelné hospodárstvo – všetky vykurovacie systémy v meste Bytča,  t. j. 7 tepelných zdrojov a to kotolne Sídlisko, Úvažie, Centrum, Bírošova 660, Kollárova 632 , Hlinická 405, Hlinická 406.

Predmet činnosti spoločnosti TEZAR, s.r.o.:

  • Výroba tepla,rozvod tepla
  • Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  • Sprostredkovanie obchodu
  • Služby pre spoločnosť ako celok
  • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi/maloobchod/
  • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností/veľkoobchod

Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba tepla a teplej úžitkovej vody pre mesto Bytča. Cieľom spoločnosti je prebudovať zastarané tepelné hospodárstvo na moderný, plne automatizovaný systém zásobovania teplom a TÚV pre celé mesto.

TEZAR, s.r.o. je členom Slovenského zväzu výrobcov tepla /SZVT/


Aktuálne informácie

Manuál pre domácnosti pri ochorení COVID-19 variant omikron »»

Kontaktujte nás

Sídlo spoločnosti

TEZAR, s.r.o.

Thurzova 968/17

014 01 Bytča


Telefón: 041 / 552 31 31

E-mail: spravabytov@tezarbytca.sk

E-mail: teplo@tezarbytca.sk