Contents Menu

Oznámenie o uzavretí budovy správcu

O Z N Á M E N I E

 

Oznamujeme vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytových domoch v správe TEZAR, s.r.o., Bytča, že v zmysle uznesenia vlády SR č. 695, ktorým vláda SR

obmedzuje slobodu pohybu zákazom vychádzania od 25.11.2021

bude budova správcu 

od 25.11.2021 (štvrtok) až do odvolania pre verejnosť/klientov uzavretá.

 

Vybavovanie klientov bude prebiehať telefonicky a e-mailom.

Telefonické kontakty: 041/552 31 31

                                     0903 967 817

E-mailová adresa: spravabytov@tezarbytca.sk

 

Pre doručovanie písomných dokumentov využite poštový styk, prípadne poštovú schránku umiestnenú

pred vchodom do budovy TEZAR, s.r.o., Bytča.

 

 

 

Ďakujeme za pochopenie

 

 

 

 

                                                                                                Váš správca


Aktuálne informácie

Oznámenie o uzavretí budovy správcu »»

Oznam o zatvorení »»

Pokyny ku COVID-19 »»

Kontaktujte nás

Sídlo spoločnosti

TEZAR, s.r.o.

Thurzova 968/17

014 01 Bytča


Telefón: 041 / 552 31 31

E-mail: spravabytov@tezarbytca.sk

E-mail: teplo@tezarbytca.sk