Contents Menu

Oznámenie o zatvorení z dôvodu karantény

!!! Oznámenie o zatvorení z dôvodu karantény !!!

O z n á m e n i e    o   z a t v o r e n í 

z dôvodu    k a r a n t é n y

 

 

     Oznamujeme klientom,

 

že od pondelka, 25.01.2021

 

je budova na Thurzovej 968/17 v Bytči z dôvodu karantény zatvorená. Všetci zamestnanci zostávajú v domácej karanténe.

 

 

     O nových skutočnostiach Vás budeme informovať.

 

 

e-mail:  spravabytov@tezarbytca.sk

telefón : dispečing  + 421 41 5523128, + 421 0903 967 817

Havarijné prípady: Jozef Škuta, telefón  +421 910 981 361

 

 

Ďakujeme za pochopenie

 

   

                                                                            Marián Múdry

                                                                             konateľ s.r.o.


Aktuálne informácie

!!! Oznámenie o zatvorení z dôvodu karantény !!!< »»

Oznámenie »»

Oznam k prevádzke bytovej správy »»

Pokyny ku COVID-19 »»

Kontaktujte nás

Sídlo spoločnosti

TEZAR, s.r.o.

Thurzova 968/17

014 01 Bytča


Telefón: 041 / 552 31 31

E-mail: spravabytov@tezarbytca.sk

E-mail: teplo@tezarbytca.sk